Regulační poplatky

Od roku 2008 jsou nemocnice v České republice povinny podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, vybírat od občanů čerpajících zdravotnické služby regulační poplatky. Postupně se ale jednotlivé regulační poplatky rušily. V platnosti k dnešku zůstává jen 90korunový regulační poplatek za návštěvu pohotovostní ambulance. Výše poplatku je stanovena zákonem v následující výši:

Poplatek za návštěvu pohotovosti – 90 Kč

Poplatek se hradí:

  • v pracovních dnech po skončení řádných ordinačních hodin ambulancí zpravidla od 15:30 do 7:00 hod.
  • v sobotu, v neděli nebo ve svátek

Poplatek se nehradí, dojde-li k následnému přijetí pacienta do nemocnice.

Od poplatku jsou osvobozeni

  • pojištěnci v hmotné nouzi
  • pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
  • občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření apod.)

Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem.

Zrušené regulační poplatky 

  • poplatek za návštěvu lékaře 30 Kč (platný do 31. 12. 2014)
  • poplatek za výdej léku na předpis 30 Kč (platný do 31. 12. 2014)
  • poplatek za pobyt v nemocnici 100 Kč / den (platný do 31. 12. 2013) 

    Pro veřejnost > Regulační poplatky
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.