Psychiatrické oddělení

primář

primář

MUDr. Jiří Navrátil
vrchní sestra

vrchní sestra

Leona Jehlíková
nahoru

Charakteristika oddělení

Psychiatrické oddělení Klatovské nemocnice pečuje o pacienty s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz a to ambulatně i na lůžkové části v rámci svých kapacit popř. na lůžkách dalších oddělení.

Lůžková část funguje jako koedukované (pro ženy i muže) oddělení pro dospělé pacienty

 • psychiatrická péče o akutní stavy u pacientů s celou škálou psychiatrických diagnóz
 • komplexní péče o pacienty s dg. organických duševních poruch, neurotických a psychotických poruch, poruch osobnosti, reaktivních stavů
 • psychodiagnostika
 • farmakoterapie
 • fototerapie
 • pohybová terapie
 • ošetřovatelská péče
 • psychosociální intervence a sociálně-právní poradenství
 • psychologická péče

Psychologická péče pro hospitalizované pacienty zahrnuje:

 • krizová intervence v náročné životní situaci
 • komplexní, cílené a kontrolní psychologické vyšetření pro účely zdravotnické (posouzení aktuálního psychického stavu a psychopatologie) a ostatní účely (vyšetření psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel)
 • různé formy psychoterapie (podpůrná, individuální, s využitím kognitivně behaviorálních a psychodynamických principů, relaxační postupy)
 • konziliární vyšetření na odborných odděleních Klatovské nemocnice (dětské, NIP, MJIP aj.)
 • trénink kognitivních funkcí
nahoru

Struktura oddělení

Psychiatrické oddělení (lůžková i ambulantní část) se nachází v budově č. 9 (ve svahu severně nad hlavním monoblokem).

Schéma celého areálu zde.

nahoru

Personální vybavení

Pod odborným vedením primáře MUDr. Jiřího Navrátila působí na oddělení tým lékařů + jeden klinický psycholog, sociální pracovnice, tým sester a sanitářů a další personál. Vrchní sestrou je Leona Jehlíková.

Lékaři:

 • MUDr. Jiří Navrátil - primář
 • MUDr. Radka Krejčíříková
 • MUDr. Petr Lejčko
 • MUDr. Petr Sysel
 • MUDr. Radek Stříbrný
 • PhDr. Václava Tylová - klinický psycholog
 • Vendula Kubová, DiS. - sociální pracovnice
nahoru

Kontakty na oddělení

Obecný kontakt 376 335 808
Primář 376 335 806 navratil@nemkt.cz
Vrchní sestra 376 335 807 jehlikova@nemkt.cz
Lékařský pokoj 376 335 809
Psychologové 376 335 811
Ambulance psychiatrická 376 335 970
Dokumentační pracoviště 376 335 810
nahoru

Ambulance

Součástí oddělení jsou psychiatrická ambulance a příjmová ambulalnce k hospitalizaci v lůžkové části. Podrobnosti k nim v sekci Ambulance nebo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

Minifotogalerie oddělení se teprve připravuje. Fotogalerioe celé nemocnice odklikem zde.


    Oddělení > Psychiatrické oddělení
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.