Patologicko-anatomické oddělení

vedoucí lékař

vedoucí lékař

MUDr. Marek Greda
vrchní NLZP

vrchní NLZP

Jiřina Ferusová
nahoru

Charakteristika oddělení

Patologicko-anatomické oddělení Klatovské nemocnice provádí zejména nemocniční pitvy a dále bioptická a cytologická vyšetření.

Oddělení provádí rovněž vyšetření sternálních punkcí a kloubních punktátů, základní histochemická vyšetření a imunohistochemická vyšetření progesteronových a estrogenních receptorů karcinomu prsu a bakterioskopická vyšetření Helicobactera pylori a BK.

Nekropticky je zaměřeno na vyšetřování vrozených a získaných chorob CNS.

Odd. spolupracuje s patologickým ústavem v Plzni a kožní klinikou v Plzni. Využívá však konzultačních vyšetření i se specializovanými ústavy v Praze.

Spádovou oblastí oddělení jsou regiony Klatovsko a Domažlicko. Mimo KN poskytuje služby zejména nemocnicím v Sušici, Horažďovicích, Domažlicích a Stodu (v pitevních činnostech) a ambulantním zařízením okresů (intravitální vyšetření). Vyšetřování histologického materiálu může zajišťovat i pro zařízení jiných regionů, bude-li poptávka. 

Laboratoře patologicko-anatomického oddělení jsou akreditovány dl Auditu II Národním akreditačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL).

nahoru

Struktura oddělení

Patologické oddělení se nachází v budově č. 12, která je samostatně stojící v severním svahu nad hlavní částí areálu nemocnice.

Schéma celého areálu nemocnice zde.

nahoru

Personální zajištění

Provoz oddělení zajišťují tři lékaři, pět laborantek a jeden pitevní sanitáři. Vedoucím lékařem je MUDr. Marek Greda a vrchní NLZP je Jiřina Ferusová.

nahoru

Kontakt na oddělení

vedoucí lékař 376 335 855     greda@nemkt.cz
vrchní NLZP 376 335 852     ferusova@nemkt.cz
nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnice zde.


    Oddělení > Patologicko-anatomické oddělení
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.