Multioborová JIP

vedoucí lékař

vedoucí lékař

MUDr. Radek Pelnář
vrchní sestra

vrchní sestra

Marie Šafrová
nahoru

Charakteristika oddělení

V Klatovské nemocnici se jedná o nově vzniklou (2012) jednotku zajišťující komplexní lečebnou intenzivní péči 1. a 2. stupně pro dospělé pacienty. Navazuje na koncept původní interní, chirurgické a ortopedické JIP. Na oddělení je poskytována péče o klienty, u nichž je ohrožena nebo potenciálně ohrožena jedna či více základních vitálních funkcí a vyvstává u nich nutnost kontinuální monitorace a léčba postižených vitálních funkcí.

Péče na Multioborové JIP zahrnuje především

 • monitorování vitálních funkcí invazivním i neinvazivním způsobem
 • oběhovou podporu
 • plicní ventilaci neinvazivní i invazivní
 • péči o dýchací cesty
 • diagnostiku šokových stavů
 • bolestí na hrudi, bolestí břicha
 • předoperační a pooperační péči
 • umělou výživu
 • intoxikace
 • léčbu poruch vnitřního prostředí
 • hrudní drenáž
 • dočasná kardiostimulace

Pacienti na lůžka JIP jsou přijímáni z jednotlivých lůžkových oddělení, z ARO, odborných ambulancí, případně z terénu.

V části určené operačním oborům je poskytována komplexní péče o klienty

 • po rozsáhlejších plánovaných chirurgických operacích (např. resekce žaludku, střev, TVPE, cevní výkony, urologické výkony)
 • s akutní chirurgickou problematikou (např. akutního krvácení z GIT, ileozní stavy, seriové zlomeniny žeber, traumata, akutní pankreatitida, ulcerozní kolitida)
 • po rozsáhlejších a komplikovaných gynekologických operacích
 • péče o polymorbidní klienty s komplikovaným průběhem operačního výkonu či anestezie z jiného operačního oboru
 • péče o klienty po plánovaných operacích TEP (kyčel, koleno),
 • polymorbidní a geriatrické klienty po operacích větších kostí a po operacích s velkou krevní ztrátou (reimplantace kyčle, OS femuru)

V části interních oborů je poskytována péče o klienty

 • s onemocněním interního charakteru (plicní embolizace, AIM, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní intoxikace, poruchy metabolismu a vnitřního prostředí)
 • s plicním onemocněním - akutní astmatický stav, zánětlivá onemocnění plic s těžším průběhem, spontánní PNO
 • s neurologickým onemocněním - akutní CMP, akutní epilepsie - neumožnující pobyt na standardním odd. vyžadující intenzivní péči
nahoru

Struktura oddělení

Multioborová JIP se nachází v 2. nadzemní podlaží hlavního monobloku, kde je celý trakt intenzivní péče (včetně ARO a NIP).

Schéma celého areálu nemocnice zde.

JIP má celkem 11 monitorovaných lůžek, které jsou prostorově rozděleny do pěti boxů dvoulůžkových a jeden jednolůžkový izolační box. Lůžka jsou strukturována na dvě části - operačních oborů a interních oborů. Chirurgická část slouží pro oddělení chirurgie, gynekologie a ortopedie (pro pacienty ortopedického oddělení vždy 2 lůžka. Interní část je pro oddělení interní, neurologické a oddělení TRN

nahoru

Personální vybavení

Vedoucím lékařem Multioborové JIP je MUDr. Radek Pelnář, kterého doplňují ordináři pro konkrétní obor. Na oddělení dále pracuje tým sester (se specializací v intenzivní péči i všeobecné), zdravotničtí záchranáři, zdravotničtí asistenti, sanitáři/ky. Vrchní sestrou je Marie Šafrová.

Lékaři

 • MUDr. Radek Pelnář - vedoucí lékař
 • MUDr. Aleš Křišťan - zastupující vedoucí lékař, chirurgický ordinář (v nepřítomnosti zastupuje MUDr. Michal Krouský)
 • MUDr. Svetlana Čuntalová - lékař
 • MUDr. Jindřich Hronek - ortopedický ordinář (v nepřítomnosti zastupuje MUDr. Daniel Kožiol)
nahoru

Kontakty na oddělení

Vedoucí lékař 376 335 359, 256 pelnar@nemkt.cz
Lékaři 376 335 255, 259
Vrchní sestra 376 335 253 safrova@nemkt.cz
Chirurgické sledování - sestry 376 335 251
Interní sledování - sestry 376 335 252
Ortopedické sledování - sestry 376 335 252
Dokumentace (ARO, JIP, NIP, DIOP), fax 376 335 246
nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnic zde.

nahoru

Info pro pacienty a jejich příbuzné


    Oddělení > Multioborová JIP
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.