Interní oddělení

primář

primář

MUDr. Jan Vachek
vrchní sestra

vrchní sestra

Bc. Miroslava Johánková
nahoru

Charakteristika oddělení

Interní oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou interních chorob. Provádí a indikuje široké spektrum vyšetřovacích a léčebných metod. Jsme výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Poskytujeme především péči obyvatelům spádové oblasti (okres Klatovy), ale po dohodě je možná hospitalizace bez ohledu na trvalé bydliště.

Obor je rozdělen do specializací zaměřených na jednotlivé orgánové skupiny, jednotlivé specializované ambulance se pak v ambulantním režimu věnují pacientům s onemocněním srdce, zažívacího traktu, žláz s vnitřní sekrecí, pohybového aparátu, ledvin apod. V rámci širší spolupráce je ve naší nemocnici dostupná také péče osobám s chorobami plic, onemocněním kostního metabolismu, krevními chorobami.

Oddělení spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, dalšími pracovišti a.s. Nemocnice Plzeňského kraje a ostatními specializovanými pracovišti (např. FN Plzeň, Léčebna tuberkulózy a respiračních onemocnění Janov, pražské fakultní nemocnice a další klinická pracoviště, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Strakonice). V oblasti domácí zdravotní péče spolupracujeme se společností Advantis Medical s.r.o. 

Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta

nahoru

Struktura oddělení

Interní oddělení se nachází v 2. nadzemním podlaží hlavního monobloku nemocnice v západním a severním křídle (viz schéma). Skládá se ze dvou lůžkových stanic A a B celkem se 46 lůžky.

Ambulance interního oddělení se nacházejí v přízemí monobloku (1. NP) v západním křídle a na poklinice (budova B).

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

Součástí interního oddělení je dialyzační jednotka, která se nachází v samostatné budově.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením primáře MUDr. Jana Vachka působí na oddělení tým lékařů. O pacienty se starají sestry, sanitáři, ošetřovatelky, popř. fyzioterapeuté. Vrchní sestrou je Bc. Miroslava Johánková.

nahoru

Kontakty na oddělení

Obecný kontakt 376 335 226
Primář 376 335 413 jan.vachek@klatovy.nemocnicepk.cz 
Vrchní sestra 376 335 226 miroslava.johankova@klatovy.nemocnicepk.cz
Lůžková stanice A 376 335 228
Lůžková stanice B 376 335 241
Příjmová ambulance 376 335 103
Ambulance 376 335 120 - 123
Bankovní spojení 78-2797570287/0100 VS: 2301
nahoru

Interní ambulance a dialyzační jednotka

Ambulantní péče je zajištěna ve specializovaných ambulancích a příjmové ambulanci. K interním ambulantním pracovištím dále patří dialyzační jednotka. Podrobnosti k nim a ordinační hodiny naleznete v sekci Ambulance nebo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnice zde.

nahoru

Příjem - informace pro hospitalizované pacienty

Při nástupu k léčení na interním oddělení Klatovské nemocnice:

  • se k přijetí hlaste u sestry na příjmové ambulanci, která je v přízemí nemocnice. Připravte si, prosím, doporučení k hospitalizaci.
  • do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený), domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby apod.). Je vhodné si připravit písemný kontakt na příbuzné.
  • pokud používáte dlouhodobě nějaké léky, vezměte je k hospitalizaci s sebou. Přineste s sebou také dostupnou zdravotní dokumentaci.
  • doporučujeme Vám ponechat si doma cenné věci (šperky apod.), větší obnos peněz, popřípadě vkladní knížky, protože za případnou ztrátu věcí nepřevzatých do úschovy interní oddělení neručí.

Doporučené návštěvní hodiny:

pracovní dny: 15:30 - 16:30
sobota, neděle, svátky: 14:00 - 15:30
(nebo dle domluvy se zástupci oddělení)

Osobní a telefonické konzultace s lékaři, podávání informací:

Pracovní dny: 13:30 - 14:30. Telefonické informace je s ohledem na ochranu citlivých údajů možno poskytnout pouze na základě sdělení hesla, které je sděleno nemocnému při přijetí.


    Oddělení > Interní oddělení
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.