Dialyzační jednotka

vedoucí lékař / primář interního odd.

vedoucí lékař / primář interního odd.

MUDr. Jan Vachek
ordinář pro nefrologii

ordinář pro nefrologii

MUDr. Adéla Hrnčiříková
staniční sestra

staniční sestra

Pavla Pohlreichová
nahoru

Charakteristika pracoviště

Dialyzační jednotka ošetřuje pacienty s chronickým selháváním ledvin (diabetici, polycystické onemocnění, poškození hypertenzí - špatně léčené nebo neléčené, poškozené při úrazech).

  • hemodialýza a hemodiafiltrace - celkem 17 dialyzačních míst včetně možnosti akutní dialýzy na ARO nebo JIP
  • peritonální dialýza - dohled nad pacienty (spolupráce s VFN Praha)

Pracoviště dialýzy navštěvuje několik desítek pacientů zejména z regionů Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko a Domažlicko.

Pracoviště pracuje ve střídavém směnném provozu: PO, ST, PÁ - třísměnný /nepřetržitý, ÚT, ČT - dvousměnný, SO - jednosměnný / ranní 

Ambulantní péče

V nefrologické poradně KN vyšetřujeme a sledujeme pacienty s onemocněním ledvin. U nemocných s onemocněním ledvin pátráme po příčině a vedeme léčbu. Cílem je co nejvíce oddálit konečné selhání ledvinných funkcí. Spolupracujeme s klinickými pracovišti a transplantačními centry v Plzni a Praze.

Většina lidí se narodí s dvěma ledvinami, z nichž každá obsahuje asi milión tělísek (nefronů), která slouží k očišťování krve a odstraňování nadbytečné tekutiny. Během stárnutí část těchto tělísek zaniká, což ale nemá velký význam vzhledem k velkým rezervám. Pokud však ledviny onemocní a nefronů zanikne příliš velké množství, nestačí už ledviny očišťovat krev a odstraňovat tekutiny naplno. Výsledkem je zhoršení ledvinných funkcí, přičemž při poklesu funkčnosti ledvin pod cca 10 % je nemocný člověk přímo ohrožen na životě. Nejčastějšími příčinami ledvinné nedostatečnosti jsou špatně léčená cukrovka, vysoký krevní tlak, vrozené choroby ledvin nebo porucha obranyschopnosti člověka (autoimunitní choroby). Nepříznivý vliv má užívání některých léků, například proti bolesti.

Pomocí očišťovacích metod (dialýzy) je možné zajistit dlouhodobé přežití a dobrou kvalitu života, ledviny se však již takto vyléčit nepodaří.

Pokud se funkce ledvin natolik zhorší, že je nutné přistoupit k náhradě jejich funkce, probereme s nemocným všechny možnosti léčby (hemodialýza – krevní dialýza, peritoneální – břišní dialýza, transplantace ledviny) a podle individuálních potřeb a možností doporučíme nejlepší způsob. Hemodialýzu provádíme zde; pokud se pacient rozhodne pro peritoneální dialýzu, zajistíme veškerý potřebný servis ve spolupracujících zařízeních v Plzni nebo Praze.

Přichází-li v úvahu transplantace ledviny, zajišťujeme všechna potřebná vyšetření a provázíme nemocného celým procesem přípravy na transplantaci. Ta se provádí v transplantačních centrech v Plzni nebo v Praze. Zajišťujeme jak zařazení na čekací listinu na ledvinu od neživého dárce, tak i vyšetření případných dárců z okolí nemocného.

Péče za hospitalizace

Podílíme se na péči o nemocné s ledvinnými chorobami, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici. Vyšetřujeme i pacienty hospitalizované v jiných zařízeních, pokud o to požádá ošetřující lékař. Je-li u nemocných s onemocněním ledvin nutná hospitalizace, podílí se na jejich léčbě v nemocnici stejný tým jako v nefrologické ambulanci a na dialýze. V závažnějších případech zajišťujeme hospitalizaci na klinických pracovištích.

nahoru

Struktura pracoviště

Dialyzační jednotka se nachází v budově č. 7 severozápadně od hlavního monobloku nemocnice (od hlavního vchodu do monobloku zleva objektu do kopce). Schéma celého areálu nemocnice zde.

Pracoviště je v organizačním řádu nemocnice součástí interního oddělení.

Pracoviště má 4 křesla + 13 dialyzačních lůžek.

nahoru

Personální vybavení

Vedoucím lékařem dialyzační jednotky je MUDr. Jan Vachek (primář interního odd.). Staniční sestrou je Pavla Pohlreichová. Na jednotce působí tým sester a sanitářů a lékaři:

  • MUDr. Adéla Hrnčiříková
  • MUDr. Jan Vachek
  • MUDr. Hana Novotná
nahoru

Kontakt na pracoviště

Obecný kontakt 376 335 804
Vedoucí lékařka 376 335 801
Staniční sestra 376 335 805 pohlreichova@nemkt.cz
Nefrologická ambulance 376 335 802
nahoru

Nefrologická ambulance

Nefrologická ambulance vyšetřuje nemoci močového ústrojí a ledvin a monitoruje stav pacinetů s poškozením ledvin. Návštěvu ambulance je na doporučení ošetřujícího lékaře nebo diabetologa. Podrobnosti k provozu ambulance v sekci LSPP / Ambulance nebo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

Fotogalerie celé nemocnice zde.


    Oddělení > Dialyzační jednotka
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.