Centrální operační sály a sterilizace

vedoucí lékař

vedoucí lékař

MUDr. Vladimír Vališ
Vrchní sestra

Vrchní sestra

Mgr. Šárka Jonášová
nahoru

Charakteristika oddělení

Oddělení centrálních operačních sálů (COS) poskytuje a zajišťuje kompletní servis pro zabezpečení zdravotnických služeb v oblastech personálního a technického zajištění plánovaných i akutních operačních výkonů u hospitalizovaných i ambulantních pacientů v celkové anestezii, lokální anestezii, centrálních i periferních blokádách nebo monitorované anesteziologické péči.

COS zajišťují nepřetržitý provoz 24 hodin denně, a umožňuje tak nepřetržitě provádět v plném rozsahu jak plánované, tak akutní operační výkony. Dále COS zajišťují plánované i akutní operační výkony na porodnickém sekčním sále.

COS je komplex 6 klimatizovaných operačních sálů. Operační sály jsou odděleny provozně i stavebně od ostatních oddělení a mají vlastní přístupové cesty pro personál, pacienty a materiál. Jednotlivé sály jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění operační péče jednotlivých chirurgických oborů – chirurgie, ortopedie, gynekologie, otorhinolaryngologie (ORL) a urologie.

Podle typů operačních výkonů jsou operační sály rozděleny takto:

 • OS 1 (zelený) superaseptický - výhradně operace s náhradami kloubů, event. cévní operace
 • OS 2 (oranžový) aseptický - kostní operace, traumatologické, ortopedické výkony
 • OS 3 (modrý) poloaseptický - chirurgické a gynekologické výkony, břišní operace bez otevření GIT, laparoskopické výkony
 • OS 4 (bílý) poloaseptický - urologické výkony, chirurgické a ortopedické výkony
 • OS 5 (žlutý) poloaseptický - výkony ORL, ortopedické a chirurgické výkon
 • OS 6 (šedý) septický - veškeré chirurgické výkony s otevřením GIT včetně laparoskopických, náhlé příhody břišní, mikrobiálně závadné septické operační výkony – infekty všech operačních oborů

Centrální sterilizace

Nedílnou součástí COS je oddělení centrální sterilizace (CS). Jedná se o specializované pracoviště, které zajišťuje komplexní služby v přípravě zdravotnických prostředků pro COS a ostatní zdravotnická pracoviště nemocnice, popř. externích klientů.

Služby poskytované CS zahrnují:

 • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovatelně použitelných. Prostředky jsou standardně baleny do dvojitého obalu (systém sterilní bariéry). Zaměstnanci jsou odborně vyškoleni o jejich správném výběru a způsobu použití.
 • V případě potřeby mechanická očista v automatických mycích přístrojích s hlídanými parametry.
 • Optická a funkční kontrola zdravotnických prostředků, které lze resterilizovat.
 • Sterilizace vlhkým teplem (pára 121° - 134°C), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních prostředků.
 • Sterilizace formaldehydem (nízkoteplotní), která je vhodná pro termolabilní prostředky, které lze resterilizovat.
 • Všechny způsoby sterilizace a přístrojového mytí jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry (včetně písemného záznamu o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory. Výstupní kontrola je potvrzena kódem zaměstnance.
nahoru

Struktura oddělení

Operační sály 1, 2 a 3 se nacházejí ve 3. nadzemním podlaží hlavního monobloku nemocnice (viz schéma). V těsné blízkosti těchto sálů je i centrální sterilizace. Operační sály 4, 5 a 6 se nacházejí v 1. NP. objektu.

Schéma celého areálu nemocnice zde.

nahoru

Personální zajištění

Oddělení centrálních operačních sálů včetně centrální sterilizace funguje pod vedením MUDr. Vladimíra Vališe. Samotné operační výkony provádějí lékaři operačních oborů (chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie či ORL). Na oddělení dále působí 14 sester (úseková a instrumentářky) a sedm sanitářů. Vrchní sestrou je Šárka Jonášová.

nahoru

Kontakty na oddělení

Obecný kontakt tel / fax 376 335 343 / 363, cos@nemkt.cz
Vedoucí lékař 376 335 345 valis@nemkt.cz
Příprava OS 1, 2 a 3 376 335 348, 349, 350
Příprava OS 4, 5 a 6 376 335 158, 159, 160
Centrální sterilizace 376 335 351, 352
nahoru

Minifotogalerie

Fotogalerie celé nemocnice zde.


    Oddělení > Centrální operační sály a sterilizace
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.