Anesteziologicko-resuscitační odd. (ARO)

primářka

primářka

MUDr. Miriam Gredová
vrchní sestra

vrchní sestra

Marie Šafrová
nahoru

Charakteristika oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Klatovské nemocnice zahrnuje část resuscitační a anesteziologickou. Resuscitační část zajišťuje urgentní příjem pacientů (Emergency) ve stavech ohrožujících život a obsluhuje pět monitorovaných resuscitačních lůžek. Anesteziologická část zajišťuje anesteziologické služby v prostoru operačních sálů a ambulanci provádějící vyšetření před anestezií.

Urgentní příjmová ambulance - Emergency

 • Probíhá zde ambulantní ošetření pacientů s život ohrožujícím stavem úrazové, interní, neurologické či chirurgické povahy, popř. intoxikací.
 • Primárním úkolem je základní zajištění vitálních funkcí a jejich monitorace. Provádí se diferenciálně diagnostická rozvaha.
 • Uskutečnují se zde invazivní zákroky nutné k diagnostice a terapii - přímá návaznost na RTG , CT a NMR diagnostiku.
 • Základním vybavením je transportní lůžko vybavené anesteziologickým přístrojem, transportním monitorem a ventilátorem, defibrilátor, kardiostimulátor aj.

Lůžkové oddělení

 • Jeho součástí je místnost pro vyšetření a invazivní zajištění pacienta, monitorovací centrála, pět monitorovaných resuscitačních lůžek umístěných v samostatných boxech vybavených ventilátory s možností zástupové ventilace včetně odvykacích režimů, možnost eliminačních metodik CVVHD, CVVHDF, kardiostimulace, ECHO u lůžka, transportní RTG přístroj.
 • Probíhá zde hospitalizace a léčba pacientů s život ohrožujícím stavem úrazové, interní, neurologické a chirurgické povahy, intoxikací, pooperačních stavů vyžadujících podporu vitálních funkcí.
 • Dále pak hospitalizace pacientů po závažných neurochirurgických a kardiochirurgických výkonech provedených na vyšším pracovišti s obtížným pooperačním průběhem, hospitalizace polytraumat po primárním zajištění v traumacentru.
 • Lékaři oddělení dále zajišťují konziliární činnost u hospitalizovaných pacientů (např. péče o tracheostomované pacienty) na jiných odděleních.

Anesteziologická část

 • Spektrum pacientů: dospělí a děti od 1 roku věku všech rizikových skupin ASA
 • Provádí kompletní anesteziologické služby v prostorech centrálních operačních sálů včetně sekčního sálu na porodnici a samostatných sálů (sekční sál na porodnici a zákrokový sál na gynekologii, oční sál), dále na CT a NMR pracovišti (magnetické rezonance)
 • Jedná se o plánované i akutní anestezie celkové, kombinované a regionální (subarachnoidální, epidurální, kont. epidurální, periferní bloky) pro obory chirurgie (laparoskopie, klasická chirurgie, cévní chirurgie), traumatologie, urologie (klasická, endoskopie), ortopedie (endoprotezy-koleno, kyčel, rameno, artroskopie), gynekologie a porodnictví (klasické výkony, laparoskopie, HSK, císařské řezy, poporodní krvácení a revize, malé gynekologické zákroky), ORL (adenotomie, tonsilektomie, DTKG, FESS, revize dutin, extirpace, septoplastiky), oční odd. (katarakty, strabismy, úrazy),
 • dále o analgosedace a anesteziologcký dohled na CT a NMR pracovišti, anestezie při kardioverzi, porodnická analgezie, vedení pooperační analgezie metodou kontinuální epidurální analgezie zejména u chirurgických a ortopedických pacientů
nahoru

Struktura oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení působí v hlavním monobloku nemocnice. Lůžková část se nachází v 2. nadzemním podlaží ve východním křídle, kde je celý trakt intenzivní péče (včetně JIP a NIP - viz grafika). Urgentní příjem je v přízemí (1. NP) v zadní (severní) části monobloku. Operační a zákrokové sály se nacházejí v různých částech nemocnice. Anesteziologická ambulance je umístěna v suterénu monobloku.

Schéma celé nemocnice zde.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedením primářky MUDr. Miriam Gredové pracuje na oddělení tým lékařů, tým zdravotních sester v lůžkové části a v anesteziologické části a sanitáři. Vrchní sestrou je Marie Šafrová.

Lékaři oddělení

 • MUDr. Miriam Gredová – primářka
 • MUDr. Vladimír Vališ - zástupce primářky, vedoucí lékař COS
 • MUDr. Jiří Neumann
 • MUDr. Radek Pelnář
 • MUDr. Zuzana Cariková
 • MUDr. Jana Hlaváčková
 • MUDr. Jan Kovářík
 • MUDr. Jakub Cimický
 • MUDr. Eva Kudrnovská
 • MUDr. Tomáš Simota
 • MUDr. Dana Ulrichová
 • MUDr. Radka Nosková
 • MUDr. Ali Dabbah
 • MUDr. Petra Macourková
 • MUDr. Roman Pavlík
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný / urgentní 376 335 250
Primář 376 335 359 gredova@nemkt.cz
Vrchní sestra 376 335 249
Sledování 376 335 247, 248
Sálové sestry 376 335 346
Anesteziologická ambulance 376 335 704
nahoru

Anesteziologická ambulance

Provádí konziliární činnost a vyšetření před celkovou anestezií se zhodnocením rizika dle kriterií ASA. Více v sekci LSPP / Ambulance nebo odklikem zde.

nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnic zde.


    Oddělení > Anesteziologicko-resuscitační odd. (ARO)
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.