- OKL - Pracoviště transfuzní služby (PTS)

vedoucí lékařka

vedoucí lékařka

MUDr. Jana Zítková
vedoucí sestra

vedoucí sestra

Alena Rálišová
nahoru

Charakteristika oddělení

Transfuzní oddělení (TO) je součástí Odboru klinických laboratoří (OKL), které se prezentuje na  samostatné stránce. Tam jsou k dispozici veškeré potřebné dokumenty a materiály ke stažení. 

TO zajišťuje tyto činnosti:

 • odběry dárců krve a přístrojové odběry plazmy
 • předoperační autologní odběry
 • výrobu a distribuci transfuzních přípravků
 • skladování a distribuci krevních derivátů
 • základní a specializované imunohematologické vyšetření
 • vyšetření infekčních markerů (HIV Ag/Ab Combo, HCV, HbsAg, Syfilis)
 • konziliární služby v oboru klinické hematologie a krevní transfuze
 • součástí TO je také hematologická ambulance, která poskytuje vyšetření a léčbu pacientů s krevními chorobami

Odběry dárců krve a přístrojové odběry plazmy se konají na  TO KN. Pracoviště také provádí odběry krve výjezdovým způsobem na dalších odběrových místech Klatovska a Domažlicka.

Odběry
plné krve

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
6:30 - 11:30 
 -
6:30 - 11:30 
6:30 - 11:30 
6:30 - 11:30 
Barometr krve
www.klanem.cz/krev 

Odběry
plazmy

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
          7:30,   9:00,   11:30,   13:00
          7:30,   9:00,   11:30,   13:00
          7:30,   9:00,   11:30,   13:00
          7:30,   9:00,   11:30,   13:00
6:30,  7:30,   9:00,   11:30,   13:00
Barometr plazmy
www.klanem.cz/plazma
Odběr krve výjezdovým způsobem 2019

Zajišťujeme výrobu a distribuci transfuzních přípravků, dále základní i specializovaná imunohematologická vyšetření a vyšetření infekčních markerů u dárců krve, pacientů, gravidních žen a novorozenců. Provádíme registraci dárců kostní dřeně. Transfuzní oddělení disponuje skladem pro krevní deriváty a zajišťuje jejich distribuci pro nemocnici.

Provádíme i předoperační autologní odběry, které jsou vyžadovány především před plánovanými ortopedickými výkony. Jedná se o tzv.autotransfuze, kdy pacient daruje vlastní krev , která se následně uchová pro potřebu během operace nebo po operaci. Hlavními výhodami je snížení rizika potransfuzních reakcí, přenosu infekčních chorob, prevence alloimunizace a v neposlední řadě i psychologický efekt,kdy se pacient může takto aktivně podílet na vlastní léčbě. Zhodnocení klinického stavu a anamnézy pacienta je v rukou indikujícího lékaře, poslední slovo má však lékař transfuzního oddělení přítomný u odběru. Vhodný interval mezi jednotlivými odběry a operací je 7 dní, výjimečně je možné interval zkrátit, nejméně však na 3 až 5 dnů.

nahoru

Kdo se může stát dárcem krve?

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk, který dovršil 18 let.

Darovat lze po 3 (muži) respektive 4 (ženy) měsících, ve výjímečných případech po 2 měsících. Maximální počet odběrů krve v jednom roce je 5.

Krevní plazma se může darovat po nejméně 14 dnech, maximálně však 25 l od jednoho dárce za rok.

Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci riziko přenosu infekční choroby, proto je velmi důležitý výběr dárců krve a krevních složek (plazma, kreví destičky). Odběrem krve však může být poškozen i dárce, který sám trpí nedostatkem odebírané složky, nebo se dostavil brzo po prodělané viróze či jiném onemocnění. Dárci proto vyplňují dotazník, kde svým podpisem stvrzují pravdivost uvedených údajů o svém zdravotním stavu a poté následuje pohovor s lékařem, který rozhodne o vhodnosti odběru.

Riziko výskytu nemoci přenosné krví zvyšuje:

 • úzký kontakt s nemocným žloutenkou, osobou infikovanou HIV nebo nemocným s krvácivou chorobou (hemofilie) v posledním roce
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení) v posledním roce
 • návštěva tropických zemí v posledních 6 měsících
 • tetování, piercing, akupunktura mimo zrdavotnická zeřízení v posledním roce
 • pasivní imunizace proti žloutence typu B v posledním roce
 • opakovaná léčba krevnímu deriváty
 • léčení lidským růstovým hormonem v minulosti
 • výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci v pokrevním příbuzenstvu
 • transplantace orgánů, tvrdé pleny mozkové či oční rohovky
 • střídání náhodných sexuálních partnerů
 • pohlavní styk mezi muži po r. 1980
 • pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce )
 • pohlavní styk s prostitutkou v posledním roce
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu v posledním roce
 • léčba pro toxikomanii a alkoholismus v posledním roce
 • užívání injekčních drog v minulosti

Každá odebraná krev se vyšetřuje na tyto krví přenosné infekční nemoci: žloutenta B, žloutenka C, HIV a syfilis. I přes uvedené vyšetření krve a krevních složek však nelze 100procentně zaručit příjemci naprostou bezpečnost, proto má zásadní význam spolupráce s dárcem krve a vzájemná důvěra.

nahoru

Struktura oddělení

Transfuzní oddělení se nachází v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

Transfuzní oddělení je součástí Odboru klinických laboratoří Klatovské nemocnice.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedení vedoucí lékařky MUDr. Jany Zítkové působí na oddělení celkem dva lékaři, pět sester a čtyři laborantky. Vedoucí sestrou je Alena Rálišová.

Lékaři

 • MUDr. Jana Zítková - vedoucí lékařka
 • MUDr. Jindřiška Holubová
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt - recepce 376 335 862  tran@nemkt.cz
Vedoucí lékařka 376 335 861 zitkova@nemkt.cz
Vedoucí sestra 376 335 863 ralisova@nemkt.cz
Lékař - vyšetřovna 376 335 871
Pohotovost, křížové testy 376 335 869
Bezplatná linka pro dárce krve 800 292 700
nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnice odklikem zde.

nahoru

Facebook


    Oddělení > - OKL - Pracoviště transfuzní služby (PTS)
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.