- OKL - Pracoviště lékařské mikrobiologie (PLM)

vedoucí oddělení

vedoucí oddělení

RNDr. Helena Nedvědová
vedoucí laborantka

vedoucí laborantka

Ing. Eva Štauberová
nahoru

Charakteristika oddělení

Oddělení lékařské mikrobiologie (OLM) je součástí Odboru klinických laboratoří (OKL), které se prezentuje na samostatné stránce. Tam jsou k dispozici veškeré potřebné dokumenty a materiály ke stažení.

OLM vyšetřuje biologický materiál za účelem identifikace etiologického agens onemocnění, stanovuje citlivost bakterií k antibiotikům. Využívá širokého spektra diagnostických metod kultivačních, mikroskopických, serologických aj., které jsou vlastní bakteriologii, virologii, parazitologii a mykologii.

Spolupracuje se smluvními laboratořemi, s Ústavem lékařské mikrobiologie FN Plzeň, s Národními referenčními laboratořemi SZÚ Praha. Je členem EARS-Net ( European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) a účastní se kontroly kvality UK NEQAS v testování citlivosti k antibiotikům.

Zajišťuje následné činnosti

 • odběr biologického materiálu v odběrové místnosti OKBH
 • zpracování biologického materiálu (krev, výtěry, moč, stolice atd.)
 • konzultační činnost v oblasti antibiotické terapie a diagnostiky infekčních onemocnění
 • dodávky odběrového materiálu
 • svoz biologického materiálu do laboratoří ve spolupráci s provozním oddělením
 • zajišťování dalších vyšetření ve spolupracujících a smluvních laboratořích

Provoz laboratoře a příjem materiálu

 • pondělí až pátek 6:00 - 16:00
 • sobota 6:00 - 12:00
 • neděle 6:00 - 9:00

Mimo pracovní dobu zajišťuje příjem biologického materiálu OKBH, kde je nepřetržitý provoz.

nahoru

Struktura oddělení

Laboratoř je situována v budově Polikliniky Klatovské nemocnice v ulici Pod nemocnicí.

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

OLM je součástí Odboru klinických laboratoří nemocnice.

nahoru

Personální zajištění

 • RNDr. Helena Nedvědová - vedoucí oddělení
 • MUDr. Věra Vojtová - lékař mikrobiolog
 • Ing. Eva Štauberová - vedoucí laborantka
 • další laboranti a odborný personál
nahoru

Kontakty na oddělení

Laboratoř 1 a 2 376 335 886, 888
Vedoucí oddělení 376 335 884 nedvedova@nemkt.cz
Vedoucí laborantka 376 335 886 stauberova@nemkt.cz
Zelená linka 800 11 44 22
nahoru

Minifotogalerie

Fotogalerie celé nemocnice zde.


    Oddělení > - OKL - Pracoviště lékařské mikrobiologie (PLM)
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.