V příštím roce oslavíme sto let

Nemocnice v Klatovech byla dostavěna a otevřena dne 14. února 1914 pod tzv. Křesťanským vrškem. Na tehdejší dobu byla moderně vybavená a podle úsudku odborníků byla dlouhou dobu jednou z nejmodernějších nemocnic v republice. Důkazem toho byla skutečnost, že si zemský správní výbor v Praze vyžádal v roce 1923 fotografie budov a interiérů pro výstavu ve Štrasburku.

Postupem času se vybavení nemocnice stále doplňovalo a vylepšovalo a s rozvojem primariátů se také navyšoval počet lůžek.

Klatovská nemocnice se od svého vzniku mohla pyšnit mnoha skvělými a na tehdejší dobu velmi uznávanými odborníky z řad lékařů, kteří svůj profesní život zasvětili lékařské praxi.

Prvním primářem nové nemocnice se stal v roce 1914 chirurg MUDr. Bohumil Till, kterého po úmrtí na španělskou chřipku v jeho 42 letech nahradil primář - chirurg MUDr. Karel Dobruský. Ten stál v čele nemocnice od roku 1918 až do roku 1954, kromě let 1943 – 1945, kdy byl vězněn v koncentračním táboře a nemocnici řídil MUDr. Stanislav Pour.

Do roku 1938 bylo v klatovské nemocnici 262 lůžek a postupem času se kapacita navýšila na 340. V roce 2003 tvořilo lůžkovou kapacitu nemocnice 382 lůžek a 12 odborných pracovišť. V roce 2011 měla nemocnice 376 lůžek.

Významnými osobnostmi, které tvořily dobrou pověst nemocnice v nedávné historii, bylo mnoho. Za všechny jmenujme prim. MUDr. Vladimíra Sobotku, přednostu chirurgického oddělení; prim. MUDr. Bedřicha Barborku, přednostu ARO; prim. MUDr. Aloise Mádleho, přednostu interního oddělení; prim. MUDr. Jiřího Hotovce, přednostu dětského oddělení; prim. MUDr. Václava Hadince, přednostu patologického oddělení a mnoho dalších.

Protože téměř sto let starý areál nemocnice už nevyhovoval současným požadavkům na zdravotnické zařízení, přistoupila Rada Plzeňského kraje na počátku nového milénia k zadání studií vybudování nové části klatovské nemocnice. Studii zpracovala společnost Penta Jihlava a paralelně i společnost Plzeňský projektový a architektonický atelier Plzeň.

Na základě obou materiálů zadala Rada Plzeňského kraje v srpnu 2008 zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí společnosti Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., Plzeň. Principem této projektové dokumentace byl návrh soustředit většinu zdravotnických oborů – ambulancí i lůžkové části do jednoho velkého objektu do takzvaného monobloku. Více v sekci Současnost.


    O nemocnici > Historie
Klatovská nemocnice, a.s.
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy
IČO: 26360527 DIČ: CZ26360527

Klatovská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.